Miljödag i Järbo – 17/8

Klicka på ”Läs mer” för att kunna följa länken till mer information. Svenska kyrkans Ovansjö-Järbo pastorat anordnar Miljödag i Järbo där bland annat Naturskyddsföreningen medverkar. Lördag 17 aug. kl. 10.00-14.00 Läs mer här: https://www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo/miljodag-i-jarbo-lordag-17-aug-kl-1000-1400-

Läs mer

Fältbiologerna och Rapatac i Sandviken 11/7

Fältbiologerna kommer den 11 juli att arrangera en aktivitet tillsammans med Rapatac i Sandviken där vi ska bygga fågelholkar. Förväntar oss upp till 30 barn mellan ungefär 10-13 år. Torsdag 2024-07-11 14:00-17:00 Sandvikens Stadspark, vid basketplanen bakom Parkbadet. Länk till karta

Läs mer

Lupinbekämpning 14-17 juni i Sandviken

Lupiner

Naturskyddsföreningen Sandviken anordnar för fjärde året i rad lupinbekämpardagar för den biologiska mångfalden – Bidra du med! För att gynna biologisk mångfald behöver lupiner rensas bort. De är vackra när de blommar, men blomningen är kortvarig och de tränger undan andra arter som till exempel blåklocka, tussilago, smörblomma, rödblära, prästkrage, midsommarblomster m.fl. Föreningen rekommenderar att […]

Läs mer

Filmvisning – Sandviken 20 februari

Välkommen på filmvisning! Den 20 februari 19:30 – 21:30 kommer vi att visa filmen ”Avtryck”. Arrangemanget är i samarbete med Studiefrämjandet och Sandvikens kommun. De som vill se filmen ska anmäla sig på Studiefrämjandets hemsida. Anmäl dig och läs mer via länken nedan: https://www.studieframjandet.se/gavleborgs-lan/gustav-arrangemang/kalenderhandelser/2024/februari/visning-av-filmen-avtryck-med-efterfoljande-samtal/

Läs mer

Årsmöte 2024 -19 /3 kl 18.30 i Kungsgården

Välkomna till årsmöte 2024 i Kungsgården Plats: Berglunds bageri Tid: 18.30-19.00 Hanna Kovac berättar om projektet Världens längsta blomsteräng. Projektet syftar till att stödja pollinerare och främja biologiska mångfalden. Kl 19.00- 20.00 årsmötesförhandlingar Vi bjuder på kaffe/the och smörgås.

Läs mer