Årsmöte för verksamhetsåret 2019

Onsdagen den 26 augusti kl 19:00 kommer vi att ha årsmöte över nätet via mötesportalen Zoom. Alla medlemmar i naturskyddsföreningen i Sandviken är välkomna! För att vara med på mötet måste du anmäla dig. Anmälan senast 20 aug via https://shorturl.at/bgBNR  alt tel 070-273 91 55 (Lillian, reg kansli Gävle-Dala). Läs årsmöteshandlingarna inför årsmötet. De finns under […]

Läs mer

Naturvandring i Långängarnas naturreservat 22-30 maj 2020

På den Biologiska mångfaldens dag den 22 maj hälsar vi dig, fram till och med den 30 maj, välkommen till en naturvandring där du själv väljer vilken eller vilka snitslade banor du vill gå. Vi snitslar banor och sätter upp informationsblad på olika platser. Berit Berglund, känd från ”blomsterpoddarna” i Naturmorgon, har gjort texter om växter. […]

Läs mer

Tyst vårvandring i Vätterosens skog 10 maj kl 10 – 12

Vi kan genomföra tysta vandringen ungefär som planerat. Men vi samlas vid startplatsen som ligger i Lexe kl 10:00. Det är en stor parkeringsficka alldeles intill järnvägen och E4 övergången. Om man kommer från Gävle svänger man till höger direkt efter järnvägsövergången. Kommer man från Hagaström är det t.v. precis före järnvägsövergången. Det blir en […]

Läs mer

Mossvandring 9 maj 11-13

Välkommen till en mossvandring där du får gå en snitslad slinga på mindre än 1 km så du kan ta dig runt själv utan trängsel. Det finns information om speciella mossor uppsatta på olika ställen och pinnar med namn nedstuckna i de olika mossorna. Nils-Gunnar Kempe 070–376 60 22 och några skogsgruppsvänner i gula reflexvästar […]

Läs mer

Skog, klimat och biobränslen, en föreläsning med Amanda Tas

Onsdag 19 februari 2020 kl.18:30, Kanalgården i Sandviken. ”I Sverige eftersträvas bioekonomi. Men till vilket pris? Skogen är en förnyelsebar resurs, men vad händer när skogen avverkas? Vad blir konsekvenserna för klimatet och den biologiska mångfalden? Avverkningar av världens regnskogar bidrar till stora växthusgasutsläpp. Men vad händer när man avverkar våra nordliga boreala skogar? Gör […]

Läs mer

De vilda blommornas dag den 16 juni

Gävleborgs botaniska sällskap ordnar blomstervandring i Jädraås. Samling vid Jädraås Herrgård kl. 14. Vi går ner till ängarna vid hyttan och smedjan och tittar på blommor som finns där. Guide är Inga-Greta Andersson och Berit Berglund, känd från ”Berits blommor” i Naturmorgon i P1. Ta med lite fika så fikar vi vid ängen. Samåkning från […]

Läs mer

Naturnatta 5 juni

Den 5 juni gjorde Naturskyddsföreningen i Sandviken utflykt till Österbergsmurens naturreservat. Platsen är tillgänglighetsanpassad och där finns grillplats och vindskydd och en ny träramp från ifjol. Inga-Greta Andersson och Lotta Delin guidade lite om vad som finns där i form av bland annat växter och lavar i den fantastiska gammelskogen, till exempel en 370 år gammal […]

Läs mer