Föreningsdokument


Alla föreningsdokumenten kommer samlas här inför årsmötet 15 februari 2018.


Årsmöteshandlingar 2018

>> Dagordning årsmöte 2018

>> Verksamhetsberättelse 2017

>> Resultat och balansräkning 2017

>> Verksamhetsplan 2018

>> Stadgar för Naturskyddsföreningen Sandviken

 Årsmöteshandlingar 2017

>> Dagordning årsmöte 2017

>> Verksamhetsberättelse 2016

>> Resultat och balansräkning 2016

>> Verksamhetsplan 2017

>> Stadgar för Naturskyddsföreningen Sandviken