Styrelsen 2018/2019


Marion Janson
Ordförande

Åsa Holmberg
Kassör & Butikskontrollant Bra Miljöval

Karin Jakobsson
Ledamot

Anna Adamsson
Ledamot

Karin Sundqvist
Ledamot

Christina Morais-Juhlin
Suppleant & Kommunikationsansvarig

Nils-Gunnar Kempe
Suppleant & Skogs kontaktperson

Markus Millegård
Suppleant

Valberedning:
Britt-Marie Berglund
Ingegerd Krantz


Vill du kontakta styrelsen?

Maila oss på sandvikenwebb@naturskyddsforeningen.se


 

Föreningsdokument

Är du intresserad att läsa kretsens föreningsdokument? Verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och andra årsmöteshandlingar finns att hämta här.

Läs mer

Kretsen i Sandviken

Vad gör Naturskyddsföreningen i Sandviken? Här kan du ta reda på allt!

Läs mer

Program

Är du nyfiken på vad kretsen har gjort tidigare och vad vi har planerat för detta år?

Läs mer