Styrelsen 2017/2018

Jenny Olsson
Ordförande
070-2921636

Henry Nilsson
Vice ordförande

Karin Jakobsson
Sekreterare
073-7071687

Åsa Holmberg
Kassör & Butikskontrollant Bra Miljöval
070-2467466

Christina Morais-Juhlin
Medlems- & Kommunikationsansvarig

Nils-Gunnar Kempe
Suppleant & Skogs kontaktperson

Anna Adamsson
Suppleant


 

Valberedning
Britt-Marie Berglund
Ingegerd Krantz

Föreningsdokument

Är du intresserad att läsa kretsens föreningsdokument? Verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och andra årsmöteshandlingar finns att hämta här.

Läs mer

Kretsen i Sandviken

Vad gör Naturskyddsföreningen i Sandviken? Här kan du ta reda på allt!

Läs mer

Program

Är du nyfiken på vad kretsen har gjort tidigare och vad vi har planerat för detta år?

Läs mer