Styrelsen 2017/2018

Ordförande
Jenny Olsson
070-2921636

Sekreterare
Karin Jakobsson
073-7071687

Kassör
Åsa Holmberg
070-2467466

Styrelseledamöter
Henry Nilsson
Christina Morais-Juhlin

Suppleanter
Nils-Gunnar Kempe
Anna Adamsson

Valberedning
Britt-Marie Berglund
Ingegerd Krantz

Föreningsdokument

Är du intresserad att läsa kretsens föreningsdokument? Verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och andra årsmöteshandlingar finns att hämta här.

Läs mer

Kretsen i Sandviken

Vad gör Naturskyddsföreningen i Sandviken? Här kan du ta reda på allt!

Läs mer

Program

Är du nyfiken på vad kretsen har gjort tidigare och vad vi har planerat för detta år?

Läs mer