Styrelsen 2023/2024


Karin Sundqvist
Ordförande

Annie Schmid
Sekreterare

Karin Gerden
Kassör

Anders Ekholm
Ledamot

Ulf Stridsberg
Ledamot

Annika Alnehed
Ledamot

Kristina Persson
Ledamot

Karin Gerdén
Suppleant

Elisabeth Kalling Olsson
Suppleant

 


Vill du kontakta styrelsen?

Maila oss ordförande på sundqvistkarin57@gmail.com eller sandvikenwebb@naturskyddsforeningen.se


 

Föreningsdokument

Är du intresserad att läsa kretsens föreningsdokument? Verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och andra årsmöteshandlingar finns att hämta här.

Läs mer

Kretsen i Sandviken

Vad gör Naturskyddsföreningen i Sandviken? Här kan du ta reda på allt!

Läs mer

Program

Är du nyfiken på vad kretsen har gjort tidigare och vad vi har planerat för detta år?

Läs mer