Styrelsen 2017/2018


Henry Nilsson
Ordförande

Karin Jakobsson
Sekreterare

Åsa Holmberg
Kassör & Butikskontrollant Bra Miljöval

Christina Morais-Juhlin
Medlems- & Kommunikationsansvarig

Nils-Gunnar Kempe
Suppleant & Skogs kontaktperson

Anna Adamsson
Suppleant

Valberedning
Britt-Marie Berglund
Ingegerd Krantz


Vill du kontakta styrelsen?

Maila oss på sandvikenwebb@naturskyddsforeningen.se


 

Föreningsdokument

Är du intresserad att läsa kretsens föreningsdokument? Verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och andra årsmöteshandlingar finns att hämta här.

Läs mer

Kretsen i Sandviken

Vad gör Naturskyddsföreningen i Sandviken? Här kan du ta reda på allt!

Läs mer

Program

Är du nyfiken på vad kretsen har gjort tidigare och vad vi har planerat för detta år?

Läs mer