Kretsen i Sandviken


Naturskyddsföreningen i Sandviken utgör en självständig del av Naturskyddsföreningen, Sveriges största ideella miljöorganisation. Vi fokuserar på lokala miljöfrågor och bjuder på naturupplevelser inom kommunen. För beslut och handhavande av kretsens ekonomi står styrelsen som väljs varje år på stämman i mars.
Sandviken naturskyddsföreningen


Vad gör vi?

Vi organiserar flera aktiviteter genom året som utflykter ute i naturen och ger tips på hur du kan bli mer miljövänlig. Vi är också remissinstans i olika lokala miljöfrågor inom Sandvikens kommun.

Målet med föreningen är att;

  • verka för att väcka och underhålla känslan hos människor för naturen och dess värde,
  • verka för att människans samhälle och verksamhet anpassas efter naturens förutsättningar,
  • väcka opinion och påverka beslut rörande naturskydd och miljövård
  • verka för skydd och vård av värdefull natur, bland annat genom markförvärv eller på annat sätt.

Vad kan du göra?

Naturskyddsföreningen i Sandviken har nästan 600 medlemmar. Vår röst väger så klart tyngre ju fler medlemmar vi kan påvisa, så hjälp oss med att öka antalet medlemmar. Bli medlem i Naturskyddsföreningen för 295 kr per år (24 kr/mån). Tillsammans har föreningens över 224 000 medlemmar politikernas uppmärksamhet. Ju fler vi är, desto mer kan vi göra.

Har du en fråga du inte fått svar på?

Maila oss på sandvikenwebb@naturskyddsforeningen.se

 


 

Föreningsdokument

Är du intresserad att läsa kretsens föreningsdokument? Verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och andra årsmöteshandlingar finns att hämta här.

Läs mer

Styrelsen

Undrar du vilka det är som sitter i styrelse och valberedning?

Läs mer

Är du sugen att haka på en aktivitet?

Vi anordnar flera aktiviteter genom åren! Klädbytardagar, skåda fåglar och spana efter ugglor, är bara några exempel på vad du kan hacka på!

Läs mer